Tijdens de afgelopen jaarwisseling werd het vuurwerkverbod in een aantal gemeentes massaal genegeerd. Er was zelfs sprake van een toename van het vuurwerk ten opzichte van de jaren voorafgaand aan corona. Op 4 januari 2023 meldden verzekeraars dat de totale schade aan bezittingen van particulieren geschat wordt op 10 miljoen euro. Daar komt de schade door medische kosten en schade aan eigendommen van bedrijven en de overheid ook nog bij. De verwachting is dat de vuurwerkschade ver boven de 16 miljoen van 2019 uitkomt.

Geen goede gewoonte

Een van mijn opdrachtgevers in de verzekeringsbedrijfstak vroeg op nieuwjaarsdag of ik een artikel over vuurwerkschade wilde schrijven. Ik ben die dag meteen aan de slag gegaan. Ik heb ter voorbereiding veel berichten over de nieuwjaarsnacht gelezen. Mijn conclusie: ik vind dat het afsteken van vuurwerk géén goede gewoonte meer is. Wat een ellende en wat een enorme schade….

Alle soorten vuurwerk blijken tot schade te kunnen leiden: sterretjes, kindervuurwerk, legaal en zeker ook illegaal vuurwerk.  Er waren beschadigingen aan objecten (zoals gebouwen, auto’s, straatmeubilair). Maar de ernstige verwondingen met blijvend letsel aan handen, voeten, aangezicht en ogen vind ik nog veel erger.

‘Horrornacht’ in Oogziekenhuis

Bij het Rotterdamse Oogziekenhuis spreken artsen vlak voor middernacht al van een ware ‘horrornacht’. Er zijn op dat moment in dit ziekenhuis reeds 17 vuurwerkslachtoffers met ernstig en blijvend oogletsel. De slachtoffers zijn kinderen, de jongste is 7 jaar, een aantal tieners en volwassenen (hoofdzakelijk mannen). Op nieuwjaarsdag laat het Oogziekenhuis weten dat er uiteindelijk 25 vuurwerkslachtoffers zijn behandeld.

Mijn ene oog huilt mee

Een oogarts zegt dat hij het doodzonde vindt dat we na de relatief rustige corona-jaren weer terug bij af zijn. Hij vertelt zichtbaar aangedaan dat er veel ogen bij zijn die nooit meer gaan zien.  Een plastisch chirurg beschrijft, terwijl ze haar tranen wegslikt, dat zij tijdens een operatie bij een 11-jarig kind zowel de vingers als het oog heeft moeten amputeren.

In de dagen daarna verhalen ook andere artsen, zichtbaar aangedaan, over de gruwelijke verwondingen aan ogen en andere ledematen, over de pijn en het verdriet van de slachtoffers. Mijn ene oog huilt mee.

Wel of geen vuurwerkverbod

In de dagen wordt gediscussieerd tussen voor- en tegenstanders over het wel of niet invoeren van een algeheel vuurwerk verbod. Voorstanders roepen dat siervuurwerk heel mooi is en dat vuurwerk afsteken moet blijven. Tegenstanders vinden vuurwerk gevaarlijk en dat het tot te veel schade leidt.

Ik ben het absoluut eens met de tegenstanders. Ik ben géén liefhebber van vuurwerk. Als het niet zo gevaarlijk was, zou het wat mij betreft mogen blijven worden afgestoken. De schadelijke gevolgen zijn gewoonweg veel te groot. Daarom ben ik voorstander van een verbod op de productie, invoer, verkoop, bezit en opslag van alle soorten vuurwerk. Dat is de enige manier om de schade maar vooral ook het leed als gevolg van vuurwerk te voorkomen.  

Ik wens iedereen een gezond, gelukkig en veilig 2023! 

Anita Hol-Bubeck