Huisartsenbrochure microftalmie en anoftalmie

De meeste zeldzame aandoeningen ziet een huisarts maar één keer in zijn carrière. Ook een huisarts heeft behoefte aan informatie over de aandoeningen microftalmie en anoftalmie.

De huisartsenbrochure ‘Informatie voor de huisarts over Anoftalmie/microftalmie’ behandelt de aandoening niet alleen vanuit medisch, maar zeker ook vanuit het oogpunt van de patiënt.

De patiënt kan de brochure aan de huisarts meegeven, zodat deze zich nog beter kan verdiepen in het ziektebeeld. Hierin staat niet alleen algemene informatie over de aandoening staan, maar zeker ook adviezen voor de huisarts. Deze brochure is zeer belangrijk omdat deze aandoening zo zeldzaam is.

Het precieze aantal patiënten in Nederland is onbekend. De incidentie van anoftalmie in Nederland is ongeveer 3 tot 4 kinderen per 100.000 geboortes per jaar. De incidentie van microftalmie in Nederland is ongeveer 10-20 kinderen per 100.000 geboortes per jaar.

Geschreven juist vóór de huisarts

De brochure onderscheidt zich van wetenschappelijke teksten, omdat ook gebruik wordt gemaakt van het ‘patiëntenperspectief’: wat vinden “patiënten” of naasten belangrijk dat hun huisarts moet weten?

De brochure ‘Informatie voor de huisarts over anoftalmie/microftalmie’ is ontwikkeld in het kader van een projectsubsidie van het Innovatiefonds Zorgverzekeraars. De brochure kwam tot stand door een samenwerking van de Vereniging Oog in Oog, de Vereniging Samenwerkende Ouder- en Patiëntenorganisaties (VSOP) en het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG).

Huisartsenbrief

Bij het overhandigen van de huisartsenbrochure kun je deze begeleidende brief overhandigen.