Handig voor een bezoek aan het ziekenhuis of de oogarts; oogheelkundige termen voor je vertaald:

accommodatie scherpstellen van het netvliesbeeld door boller worden van de lens
anophthalmos/
anophtalmie
ontbreken van een oog
atropie schrompeling
blepharochalasis verslapping en verruiming van de bovenooglidhuid, waardoor deze in een plooi naar beneden gaat hangen
bulbus(oculi) (oog)-bol
conjunctiva bindvlies, dat oogleden en oogbol verbindt
corpus alienum vreemd lichaam, bijv. ijzersplinter in een oog
cornea hoornvlies
ectropion pion naar buiten gekeerd zijn van een ooglid
dermis fat graft (DFG); dit is vet uit de bil, wat de chirurg achter het slijmvlies van het oog aanbrengt
entropion palpebrae het naar binnen gerold zijn van een ooglid
enucleatio ‘uitputten’ / verwijderen van een oogbol
enophthalmus achterwaarts verplaatsing van de oogbol in de oogkas
evisceratie gedeelte van de oogbol wordt verwijderd
exophtalmus voorwaarts verplaatsing van de oogbol in de oogkas
fundus oculi oogachtergrond
gezichtsveld het gehele gebied van de ruimte, waaruit een oog, dat op een bepaald (fixeer)-punt gericht staat, gezichtsindrukken waarneemt; ook de projectie van dit gebied op de binnenzijde van een halve bol of een plat vlak
lateraal zijdelings
microphthalmie te klein zijn van het oog
musculus spier
musculus rectus rechte oogspier
musculus obliquus schuine oogspier
maligne kwaadaardig
microphthalmus onvoldoend ontwikkeld te klein oog
nervus zenuw
nystagmus onwillekeurige bewegingen van de oogbol, meest met regelmatige schommeling
ocularist een oogprothesemaker
oculus Latijn voor oog; het Griekse woord is ophthalmo
orbita benige oogkas;
palpebra ooglid
parese incomplete (oog)spierverlamming
perifeer aan de buitenkant gelegen
persistens blijvend
ptosis naar beneden zakken van het bovenooglid door verlamming of anderszins
retinoblastoma aangeboren, erfelijk, boosaardig gezwel van het netvlies
sclera ondoorschijnende, witte deel van de harde oogrok of tunica fibrosa, het voorste deel van de cornea
stereopsis dieptezien op korte afstand. Twee iets verschillende beelden geven een diepte-gewaarwording
secundaire blik blikrichting naar boven, naar beneden of richting zijwaarts
stereoscopisch zien onderscheidingsvermogen van diepteverschillen door tweeogig zien
trauma verwonding, letsel
visus gezichtsscherpte