Privacyverklaring

 

Artikel 1: Algemeen

De website: www.ver-ooginoog.nl is eigendom van Vereniging OOG in OOG (“de Vereniging”) en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 50709011. De Vereniging houdt zich aan de huidige wettelijke voorschriften met betrekking tot de bescherming persoonsgegevens. Deze privacy verklaring bevat informatie over de doeleinden die de Vereniging bij de verwerking van jouw persoonsgegevens nastreeft, over het gebruik van cookies en over de wijze waarop je jouw rechten ten aanzien van jouw persoonsgegevens kunt uitoefenen.

Artikel 2: Gegevensverwerking en duur van de opslag

De Vereniging verzamelt en verwerkt gegevens over leden en bezoekers van deze website ten behoeve van haar bedrijfsvoering en om website statistieken te kunnen ontwikkelen en/of bijwerken. De Vereniging zal de door jou verstrekte informatie nooit doorverkopen of verhuren of op andere wijze gegevens verstrekken aan derden, behalve:
• aan derden die worden ingeschakeld om de door jou aangevraagde informatie te leveren;
• indien De Vereniging hier wettelijk toe verplicht wordt.
De verzamelde gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard.

Artikel 3: Cookies

De Vereniging verzamelt diverse informatie over het gebruik van deze website, met inbegrip van jouw schermresolutie, browserinstellingen, de bezochte pagina’s, bezochte vorige en volgende websites en de duur van een gebruikerssessie. Hiervoor gebruiken wij Google Analytics en dat betekent dat deze gegevens feitelijk bij Google worden opgeslagen. Deze gegevens verzamelt De Vereniging met behulp van een cookie, welke op jouw harde schijf geplaatst wordt. Indien je dit wenst kun je het accepteren van cookies in jouw browser uitzetten. Als je via de website een formulier verstuurt met daarin jouw naam en e-mailadres, wordt deze informatie ook bewaard.

Artikel 4: Websites van derden

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op alle websites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden.

Artikel 5: Aanpassingen Privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. Eventuele wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd.

Artikel 6: Inzagerecht, Vragen en informatie

Als je inzage wilt over de gegevens die wij bewaren kun je hiervoor een verzoek indienen door een email te sturen naar info@ver-ooginoog.nl. Als je vragen hebt over de manier waarop de Vereniging met jouw persoonlijke gegevens omgaat of je wilt dat wij jouw persoonlijke gegevens wijzigen of verwijderen, dan kun je contact met ons opnemen door een e-mail te sturen naar info@ver-ooginoog.nl.