Psychosociale zorg

Als iemand door zijn oogaandoening of het missen van het zicht in één oog, veel last heeft van negatieve gevoelens of emoties dan heeft hij of zij emotionele klachten. Je kunt bijvoorbeeld verdrietig zijn omdat je bepaalde dingen niet meer kunt. Of je voelt je onzeker, somber, prikkelbaar, boos of machteloos.

Sommige mensen met een oogaandoening piekeren veel over de toekomst. Daarnaast kan het verliezen van het zicht gevolgen hebben voor de relaties met de mensen om je heen. Jouw partner, kinderen, familie, vrienden of collega’s. Of hoe zij met je omgaan. Misschien heb je minder contact met anderen en voel je je eenzaam of moet je eraan wennen dat jouw partner of kind voor je zorgt. Als de oogaandoening negatieve gevolgen heeft voor relaties en contacten dan noemen we ze sociale problemen.

Voor iedereen anders

Niet iedereen krijgt psychosociale problemen door een oogaandoening. Maar het is niet vreemd als je hier last van hebt. Op welk moment iemand klachten ervaart, kan per persoon verschillen. Bijvoorbeeld na de diagnose, tijdens een behandeling of juist als de behandeling al een tijdje is afgerond.

3 fases bij een ziekte, (plotseling) verlies van het zicht in een oog

Wie (plotseling) het zicht in het oog verliest, ziek wordt of een beperking krijgt, gaat over het algemeen door deze 3 fases, te weten:

  1. een herstelfase
  2. de verwerkingsfase
  3. de aanpassingsfase

Maak gebruik van online tool waar je meer informatie kunt vinden. De tool geeft meer uitleg bij de emotionele en sociale gevolgen en geeft informatie over de hulp die je hierbij kunt krijgen.

Kan ik nog zien als het verband eraf gaat?

Over operaties aan het werkende oog bij eenogigen Onlangs zijn er twee artikelen gepubliceerd over onderwerpen die voor sommigen van onze leden van belang kunnen zijn. Het eerste artikel gaat over een kwalitatief onderzoek naar de ervaringen van oogartsen met daaraan gekoppeld aanbevelingen voor de patiëntveiligheid. Voor het tweede artikel werden twaalf eenogige patiënten geïnterviewd […]

Leven met een oogprothese – een lezing van Jan Hein Mooren

Onlangs vernamen wij dat op 2 december 2020 Jan Hein Mooren op 72-jarige leeftijd is overleden. Jan Hein Mooren was jarenlang werkzaam als docent Humanistisch Geestelijke Begeleiding aan de Universiteit voor Humanistiek. Tonnie Landman heeft deze opleiding ook gevolgd en is bij hem afgestudeerd. Tijdens haar afstudeeronderzoek kreeg zij een ernstig ongeluk waarbij zij haar […]