OOG in OOG behartigt de belangen van haar leden naar de zorgverzekeraars, zorgverleners en maatschappelijke organisaties.

Enkele knelpunten waar OOG in OOG een actieve rol in kan spelen, zijn:

  • Er is weinig duidelijkheid over de juiste behandeling van anoph-/microphthalmie. Wij zetten ons in om hierover meer inzicht te krijgen.
  • Goed zien met één oog betekent dat je in de hulpverlening tussen wal en schip kan vallen. Wij kunnen in veel gevallen helpen en bemiddelen.
  • Ziektekostenverzekeraars hanteren niet altijd gelijke regels voor vergoeding en soms worden bepaalde extra kosten niet in aanmerking genomen. Wij helpen onze leden bij eventuele problemen.
  • Sommige oogartsen zijn soms wat schaars in het geven van informatie en beseffen niet altijd welke psychosociale belasting het verlies van een oog met zich meebrengt. Wij proberen in deze leemte te voorzien.
  • De samenwerking tussen oogspecialisten en ocularisten is al veel beter maar kan nog verder verbeterd worden Wij ondersteunen een betere samenwerking met al onze mogelijkheden.
  • Niet alle oogspecialisten hebben nog voldoende ervaring met oogverwijderings-operaties. Wij hopen met voorlichting naar patiënten en specialisten betere postoperatieve resultaten te bereiken.
  • Er is een tekort aan in oogkasproblematiek gespecialiseerde oogartsen. Dit  kan tot langere wachttijden leiden.
  • Er bestaan zorgen over de continuïteit van het ocularistenbestand in Nederland.
  • Voucherproject.