Noodzaak chirurgische ingreep

Soms is het niet mogelijk om zonder meer een prothese te plaatsen, maar wordt met een chirurgische ingreep geprobeerd dit wel mogelijk te maken. Zo kan het nodig zijn om meer slijmvlies in de oogkas te plaatsen. Dan wordt er slijmvlies uit de wang (of uit de lip) gehaald en in de oogkas gehecht. Wanneer er behalve gebrek aan slijmvlies ook een gebrek aan volume in de oogkas bestaat, dan wordt geprobeerd dit te verhelpen met een ‘Dermisfat Graft’ operatie. Dit transplantaat bestaat uit een diepe laag van de huid en het daaronder gelegen vet. Dit wordt van de heup of de bil gehaald.

Ondanks het aanpassen van steeds grotere oogprotheses en ondanks operaties wordt lang niet altijd een cosmetisch bevredigende symmetrie bereikt. Door de zeldzaamheid van de afwijking is er niemand in de wereld die grote aantallen patiënten met deze aandoening behandelt. Daardoor ontbreekt op dit moment nog duidelijk bewijs over de meest optimale behandeling van deze aangeboren afwijking.