Onze vereniging heeft een aantal donateurs die ons financieel ondersteunen. Als je ons ook wilt steunen dan kan dat met een eenmalige of met een regelmatige gift gedurende 5 jaar. Natuurlijk is ook de steun van bedrijven zeer welkom.

Vereniging OOG in OOG met een donatie steunen

Door jouw financiële steun kan Vereniging OOG in OOG betere voorlichting geven en lotgenotencontact mogelijk maken. Door jouw steun staan ook de ouders van kinderen die geboren worden zonder oogje of met een te klein oogje er niet alleen voor. Geef daarom Vereniging OOG in OOG met een eenmalige of periodieke overmaking. Dit is een enorme steun in de rug!

Eenmalige gift

Je kunt een eenmalige gift overmaken op ons bankrekeningnummer NL42 INGB 0005 4496 94 t.n.v. Vereniging OOG in OOG te Amsterdam.

Je kunt ons financieel steunen via een machtiging. Met een machtiging komt jouw geld volledig terecht waar het hoort want dan zijn er voor ons geen bankkosten aan verbonden. Je kunt ons machtigen door een door jou gewenst bedrag periodiek van jouw bankrekening af te schrijven. De machtiging kun je op elk gewenst moment wijzigen of stopzetten. Schriftelijk of telefonisch.