Algemene Ledenvergadering

In verband met de coronamaatregelen organiseerden wij in het voorjaar van 2020 een online Algemene Ledenvergadering (ALV).  De verplichte ALV verliep in dat jaar zeer efficiënt en was eigenlijk heel goed bevallen bij de aanwezige leden en het bestuur. Binnen 30 minuten hadden we alle onderwerpen besproken, kon er gestemd worden en was er volop gelegenheid tot het stellen van vragen.

Als de coronamaatregelen het toelaten zullen we de ALV op zaterdag 23 april houden. Mocht dit niet het geval zijn dan wordt de ALV online georganiseerd. Leden krijgen hiervoor een uitnodiging, de agenda en de benodigde documenten toegestuurd.