Lotgenoten Contactdag > wordt verplaatst naar het najaar 2020

De eerste Landelijke Lotgenoten Contactdag van 2020 wordt gehouden bij PGO Support in Utrecht.
De Algemene Ledenvergadering heeft Online plaatsgevonden.