De vereniging was in het jaar 2022 volop in beweging. Het is het jaar waarin de integratie met de RetinoBlastoom Vereniging Neder­ land (RBVN) officieel van start ging. Het jaar waarin de vereniging qua ledental weer ver­der is gegroeid tot 340 leden en veel activitei­ten werden georganiseerd. Het is ook het jaar waarin we afscheid hebben genomen van onze communicatiemedewerker Anne­marie van Tiel. Als gevolg daarvan startte een intensieve sollicitatieprocedure en het inwer­ken van een nieuwe medewerker.

In dit jaarverslag treft u een weergave aan van de doelstellingen en structuur van onze organisatie. We beschrijven alle activiteiten die in het jaar 2022 hebben plaatsgevonden en geven tot slot de financiële verantwoor­ding.

Lees het jaarverslag 2022.