Volmacht voor schenking en donaties

Omdat de vereniging een volwaardige goede doelen club is met een officiële ANBI-status mogen mensen en bedrijven schenkingen en donaties doen die onder bepaalde voorwaarden vrijgesteld zijn van schenkingsrecht. Zowel de vereniging als de schenker hebben daarvan voordeel. Als de schenker de vereniging periodiek (ten minste vijf jaar lang) een bedrag doneert van ten minste € 100 dan geldt er geen drempel van 1 % en mag het hele bedrag van de inkomstenbelasting worden afgetrokken. Zo’n afspraak moet notarieel worden vastgelegd. De kosten hiervan worden door de vereniging gedragen. Om deze kosten zo laag mogelijk te houden heeft de vereniging een afspraak gemaakt met KAeP Notaris in Utrecht. Daartoe heeft het bestuur bij deze notaris een volmacht getekend waarmee de notaris bevoegd is met gulle gevers een (periodieke) schenkingsovereenkomst te sluiten.