De Workshop Contactdag wordt gehouden op zaterdag 26 oktober 2019 en staat open onze leden, maar jouw partner is natuurlijk van harte welkom en kan ook aan workshops deelnemen! Ook niet leden zijn van harte welkom om aan de workshops deel te nemen!  

De dag start om 10.00 uur met koffie en thee en om 15.30 uur sluiten wij deze contactdag af met een hapje, een feestelijk glaasje of een ander lekker drankje. Je kunt je in de ochtend opgeven voor een workshop of denk je mee in het OOG in OOG Café. Na de uitgebreide lunch gaan we ’s middags luisteren naar het lotgenoten verhaal van Johan Florijn. Hierna volgen we de gezamenlijke workshop ‘Improviseren met muziek’.

Ochtendworkshop ‘Kunst van het diepte zien met één oog’ gegeven door Betsy Pullen

Deze workshop wordt georganiseerd door kunstenaar en ontwerper Betsy Pullen. Sinds een aantal jaren geeft zij workshops aan kinderen en volwassenen. Daarbij neemt haar voorliefde voor duurzaamheid en hergebruik van materiaal een belangrijke plaats in. In de workshop ‘Kunst van het diepte zien met één oog’ kom je met kunst in aanraking en leer je over kunstenaars en technieken, maar ook over jezelf. Daarbij staat ervaring opdoen voorop en niet het eindresultaat. Daarnaast zal het tijdens de workshop gaan over visueel diepte verlies, waarbij er middelen zijn om het gemis van één oog zoveel mogelijk te compenseren.

Betsy: “Voor een kunstenaar is anders kijken heel belangrijk om zo tot nieuwe inzichten te komen. Ik heb mij verdiept in het zien met één oog. Ik heb een workshop ontwikkeld met creatieve opdrachten om zo de theorie in beelden te vatten.”

 

OOG in OOG café met Leden en introducees

Wij nodigen je graag uit in ons allereerste OOG in OOG café. Met nog een extra kopje koffie of thee gaan we in kleine groepen ervaringen, standpunten en inzichten uitwisselen. Wat leeft er binnen onze vereniging? Waar heb je behoefte aan? Hoe ervaar je onze communicatie  middelen)? Denk je mee aan een activiteit voor ons jubileum in 2020. Alle suggesties worden verzameld en op een later moment met alle leden gedeeld. De ‘host’ in dit café is Guido Ongena. Hoe kunnen we de interactie verbeteren?

Middagworkshop ‘Improviseren met muziek’ o.l.v. Eva Smit

Ons improvisatievermogen helpt ons om met veranderingen in het leven om te gaan. Via deze workshop laat coach  en stembevrijder Eva Smit mensen de kracht van het improviseren ervaren. Met diverse muziekinstrumenten en verschillende spelvormen maken de deelnemers o.l.v. Eva binnen de kortste keren spontaan muziek. Hiermee wordt het eigen improvisatievermogen geactiveerd en ervaart men een nieuwe kracht. Door samen muziek te maken leren de deelnemers over hun barrières heen te stappen en hun intuïtie te volgen.

Iedereen kan meedoen!

 

Het programma:

10.00 uur: Ontvangst met koffie/thee

10.30 uur: Welkomstwoord

10.45 uur:  Workshop ‘Kunst maken met één oog’

of ‘OOG in OOG café’

12.30 uur: Lunch en lotgenotencontact

13.30 uur: Lotgenotenverhaal van Johan Florijn

14.00 uur: Gezamenlijke workshop ‘Improviseren met muziek’

15.30 uur: Nabespreking met een drankje

Voor leden en voor niet-leden

De Workshop Contactdag is gratis voor leden van Vereniging OOG in OOG met hun introducee. Aan niet-leden vragen we een kleine bijdrage van € 15,- per persoon.

Locatie

De contactdag wordt gehouden bij PGO Support in Utrecht.

Wij hopen je weer op 26 oktober a.s. te mogen begroeten en zien uit naar een inspirerende dag!