Online Algemene Ledenvergadering 2021

In verband met de coronamaatregelen organiseerden wij in het voorjaar van 2020 een online Algemene Ledenvergadering (ALV).  Vorig jaar verliep de verplichte ALV zeer efficiënt en was eigenlijk heel goed bevallen bij de aanwezige leden en het bestuur. Binnen 30 minuten hadden we alle onderwerpen besproken, kon er gestemd worden en was er volop gelegenheid tot het stellen van vragen.

De ALV wordt op donderdagavond 22 april georganiseerd. Leden krijgen hiervoor een uitnodiging, de agenda en de benodigde documenten toegestuurd.