Je kunt ons ook steunen door een legaat op te nemen in je testament of ons te benoemen tot erfgenaam (erfstelling).

Schenken via testament of een gift

Een legaat is een beschikking in uw testament, die aangeeft dat je een vastgesteld geldbedrag of een bepaald goed (bijvoorbeeld een huis) nalaat aan een door jouw gekozen persoon of organisatie. Zo kun je bijvoorbeeld familie tot erfgenaam benoemen en daarnaast een bepaald bedrag als legaat nalaten aan Vereniging OOG in OOG.

Een erfstelling is een vastgesteld deel (percentage) van jouw bezit dat door middel van jouw testament aan de erfgenamen wordt toebedeeld. Als je Vereniging OOG in OOG in uw testament tot (mede)erfgenaam benoemt, betekent dit dat wij in aanmerking komen voor (een deel van) de erfenis. Jouw bezit wordt volgens de bepalingen in het testament verdeeld onder de erfgenamen. Als alle rechten van anderen (legaten, boedelkosten en overige schulden) van de totale nalatenschap zijn afgetrokken, krijgen de erfgenamen hun erfdeel.

Over nalatenschappen moet – boven een wettelijk bepaald vrijgesteld bedrag – belasting in de vorm van successierechten worden betaald. Deze belasting kan oplopen tot 68% van de waarde van uw nalatenschap. Echter, voor een ANBI organisatie als Vereniging OOG in OOG, wordt géén belasting gerekend.

 

Giften

anbiOmdat wij door de Belastingdienst aangemerkt zijn als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) hoeven wij geen schenkings- en /of successierecht hoeft te betalen over ontvangen giften. Daarmee komt het volledig geschonken bedrag ten goede aan onze activiteiten, zoals contactdagen voor lotgenoten of projecten voor onze vereniging.

Voor jou betekent het dat giften aan Vereniging OOG in OOG aftrekbaar zijn voor de inkomsten- of vennootschapsbelasting. Deze fiscale voordelen golden voor veel instellingen al jaren, maar zijn vanaf 1 januari 2008 alleen van toepassing op instellingen die per die datum over een formele ANBI-status beschikken.

Meer informatie over schenkingen of giften?

Meer informatie kun je opvragen bij de onderstaande instanties. Natuurlijk zijn wij ook graag bereid je hierover nader te informeren.
Belastingdienst, Tel: 0800 – 0543 (gratis), Website: www.belastingdienst.nl of op de pagina met informatie over ANBI.
Nederlands Notariaat, Tel:  0900 – 346 93 93 (€ 0,25 per minuut), website: www.notaris.nl

 

Belastingvoordeel

Vereniging OOG in OOG is bij de Belastingdienst aangemerkt als een ANBI instelling. ANBI staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling. Dit betekent dat jouw gift aftrekbaar is van de inkomstenbelasting als uw gift minimaal 1% tot maximaal 10% van jouw belastbaar inkomen is.

Structureel geven met meer belastingvoordeel
Je kunt Vereniging OOG in OOG ook extra ondersteunen zonder dat het je meer kost. Met een notariële schenking is jouw gift geheel aftrekbaar van jouw inkomstenbelasting. Afhankelijk van jouw inkomen en persoonlijke situatie kun je tot wel 52% terugkrijgen van de Belastingdienst. Hierdoor kun je een hoger bedrag schenken zonder dat het je netto meer kost.
Om voor deze regeling in aanmerking te komen dien je dit vast te leggen met een notariële akte voor tenminste 5 jaar. Bij jaarlijkse schenkingen van € 100 en meer zullen wij de kosten voor de notaris op ons nemen. Neem gerust contact met ons op dan kunnen wij dit met je doorspreken.

Contact

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.