Vereniging OOG in OOG werkt zoveel mogelijk samen met de gespecialiseerde beroepsgroepen als ocularisten (de gespecialiseerde oogprothesemakers) en orbitaspecialisten (oogartsen die gespecialiseerd zijn in oogkasproblematiek). Verder wordt er ook samengewerkt met gerelateerde (patiënten)organisaties zoals stichting Melanoom en het Retinoblastoomteam van VUmc.

Via de netwerkorganisatie PGO Support werkt OOG in OOG ook samen met veel andere patiëntenorganisaties. Met de Oogvereniging, de netwerkorganisatie voor mensen met een visuele beperking, werken we zoveel mogelijk samen.

Samenwerking met VSOP

De VSOP is een samenwerkingsverband van ongeveer 70 patiëntenorganisaties. OOG in OOG is actief bij deze samenwerking betrokken. De meeste organisaties daarvan richten zich op zeldzame en genetische aandoeningen. De VSOP behartigt het gezamenlijke belang op het terrein van zorg, diagnostiek en preventie, medisch wetenschappelijk onderzoek, erfelijkheid en zwangerschap. De missie van de VSOP is te stimuleren dat nieuwe genetische kennis en biomedische toepassingen voor iedereen toegankelijk zijn en optimaal bijdragen aan het welzijn en de gezondheid van zowel huidige als toekomstige generaties.

Vereniging OOG in OOG is al ruim zes jaar lid. Deze lidmaatschap zijn wij aangegaan speciaal voor onze leden die de zeldzame aandoening anoph-/microphthalmie hebben.

OOG in OOG is actief betrokken bij het Voucher Project

Het tweede Voucherproject is in voorbereiding. Vanaf januari 2015 hebben vijf Nederlandse oogpatiëntenorganisaties veel met elkaar gesproken over een vervolgsamenwerkingsproject Oog 2016-2018. De samenwerkingspartners zijn de Hoornvlies patiënten vereniging, Macula Vereniging, NCB, Vereniging OOG in OOG en de Oogvereniging. Het intensieve overleg heeft uiteindelijk geresulteerd in een definitief projectvoorstel Samenwerkingsproject Oog 2016-2018, dat is ingediend bij VWS/Fonds PGO.

Het nieuwe Samenwerkingsproject bestaat uit:

  •  Deelproject 1 – Mijn optimale oogzorg
  •  Deelproject 2 – Vrij baan voor blinden en slechtzienden op de digitale snelweg

(Patiënten)organisaties met wie wij veel samenwerken: