Vereniging OOG in OOG werkt zoveel mogelijk samen met de gespecialiseerde beroepsgroepen als ocularisten (de gespecialiseerde oogprothesemakers) en orbitaspecialisten (oogartsen die gespecialiseerd zijn in oogkasproblematiek). Verder wordt er ook samengewerkt met gerelateerde (patiënten)organisaties zoals stichting Melanoom en het Retinoblastoomteam van het Amsterdam UMC.

Via de netwerkorganisatie PGO Support werkt OOG in OOG ook samen met veel andere patiëntenorganisaties. Met de Oogvereniging, de netwerkorganisatie voor mensen met een visuele beperking, werken we zoveel mogelijk samen.

Samenwerking met VSOP

De VSOP is een samenwerkingsverband van ongeveer 70 patiëntenorganisaties. OOG in OOG is actief bij deze samenwerking betrokken. De meeste organisaties daarvan richten zich op zeldzame en genetische aandoeningen. De VSOP behartigt het gezamenlijke belang op het terrein van zorg, diagnostiek en preventie, medisch wetenschappelijk onderzoek, erfelijkheid en zwangerschap. De missie van de VSOP is te stimuleren dat nieuwe genetische kennis en biomedische toepassingen voor iedereen toegankelijk zijn en optimaal bijdragen aan het welzijn en de gezondheid van zowel huidige als toekomstige generaties.

Vereniging OOG in OOG is al ruim zes jaar lid. Deze lidmaatschap zijn wij aangegaan speciaal voor onze leden die de zeldzame aandoening anoftalmie/microftalmie (anoph-/microphthalmie) hebben.

 

(Patiënten)organisaties met wie wij veel samenwerken: