Vereniging OOG in OOG wil de kwaliteit van leven verbeteren van mensen met anoftalmie en microftalmie, en verder alle mensen met een of twee oogprothese(n) en mensen die zien met één oog.

De Vereniging OOG in OOG heeft tot doel het bevorderen van het welzijn en het behartigen van de belangen van mensen die lijden aan een (aangeboren) afwijking aan een of twee ogen, waaronder anoftalmie en microftalmie, en verder alle mensen die een of twee oogprothesen dragen en/of zien met één oog.

Zij tracht dit doel te bereiken door:

  • Het organiseren van lotgenotencontact.
  • Het geven van voorlichting.
  • Daarnaast behartigen wij de belangen van onze leden, o.a. door het bevorderen van een betere afstemming tussen ziekenhuizen en ocularisten (gespecialiseerde oogprothesemakers).

Doelgroepen

Naar schatting zijn er in Nederland circa 20.000 mensen die als gevolg van een aangeboren aandoening, ziekte of ongeval een oogprothese moeten dragen.

  • De achtergrond waarom mensen een oogprothese dragen kan heel verschillend zijn. We kunnen de volgende doelgroepen onderscheiden: ouders, kinderen en volwassenen.
  • met anoftalmie (het ontbreken van één of twee ogen bij de geboorte) of microftalmie (onderontwikkeling van één of twee ogen). In Nederland worden per jaar tussen de 6 en de 54 kinderen met anoftalmie of microftalmie geboren.
  • met een andere oogaandoening, waardoor een oogprothese moet worden gedragen. Bijvoorbeeld een oogtumor, retinoblastoom, oogmelanoom, mislukte staaroperaties, uitbehandelde aandoeningen als glaucoom, ontstekingen aan het oog etc.
  • die een oogprothese moeten dragen als gevolg van een ongeluk in/met het oog (door vuurwerk, pijltjes, takken van bomen, brandwonden, auto- en andere ongelukken).
  • die een oogprothese dragen zonder dat het eigen oog verwijderd is.

Tot slot richt Vereniging OOG in OOG zich met name op ouders, kinderen en volwassenen die met één oog zien. Het blinde oog ziet er cosmetisch nog goed uit, vaak is dit een lui oog.