Meest voorkomende oogtumor bij kinderen

Retinoblastoom is de meest voorkomende tumor in het oog (of beide ogen) bij kinderen. Wanneer de tumor in het oog meer dan de helft van het oog in beslag neemt, zal dit oog verwijderd moeten worden. Kleinere tumoren worden eerst met chemo- en radiotherapie behandeld. Wanneer retinoblastoom in beide ogen voorkomt, wordt chemotherapie en bestraling toegepast. Voor uitgebreide informatie kun je terecht op de website over retinoblastoom.

VU Medisch Centrum

Het VU Medisch Centrum in Amsterdam is gespecialiseerd in de behandeling van retinoblastoom. Het retinoblastoomteam van dit ziekenhuis, onder leiding van dr. Moll en dr. Boscha, onderhoudt de informatieve website en het team organiseert ook eens per twee jaar een informatieve bijeenkomst.