Een oogprothese door een trauma of ongeval

Een ongeval is de meest voorkomende oorzaak waarom men een prothese draagt. Bij kinderen komt vaak een of ander voorwerp in het oog bij het spelen of door vuurwerk. Bij volwassenen zijn vaak een auto- of ander ongeluk (bijvoorbeeld bij sport) en vuurwerk de oorzaak. Soms kan het getroffen, maar leeggelopen oog nog in de oogkas blijven zitten. Daaroverheen komt dan de prothese. De open oogbolwonden, die door een stomp voorwerp veroorzaakt worden, leiden vaker tot verwijdering van het oog dan wonden door een scherp voorwerp.

De arts zal zo lang mogelijk proberen om het getraumatiseerde oog te sparen door de wond(en) te hechten. Bij een blind en getraumatiseerd oog kan ook besloten worden om het blinde, getraumatiseerde oog direct te verwijderen.

Ieder mens kan ook plots een hartaanval krijgen. Maar een infarct kan ook optreden bij andere organen zoals het oog. Een ooginfarct of oogtrombose heeft hetzelfde principe als een ander soort infarct.