Landelijke Lotgenoten contactdag

Contact tussen mensen die hetzelfde hebben meegemaakt, is heel belangrijk. Door het uitwisselen van ervaringen en informatie, krijg je herkenning en erkenning voor elkaars problemen en voel je je gesteund. Eénmaal per jaar, meestal in de maand april, organiseren wij in de regio Utrecht de landelijke contactdag voor onze leden. Op het programma staan een centrale lezing, gespreksgroepen of workshops en is er gelegenheid tot het stellen van vragen aan de aanwezige ocularisten.

Landelijke Lotgenoten Workshopcontactdag

Sinds 2015 organiseren wij ook een jaarlijkse Landelijk Lotgenoten Workshopcontactdag. Op deze dag is er een gezamenlijke ontvangst. Hierna kunnen leden kiezen uit verschillende (creatieve) workshops.

Familiedag, voor kinderen met een oogprothese of zien met één oog en hun familie

Op 6 oktober 2012 werd voor het eerst in het najaar een speciale familiedag voor ouders, kinderen en andere betrokkenen georganiseerd op de Kinderboerderij ”t Woelige Nest’ in Driebergen. Wij organiseren de familiedag altijd op een plek waar het voor kinderen ook leuk is en waar zij zich snel thuis voelen. Wanneer de ouders en familieleden een workshop of lezing bijwonen, wordt er voor de kinderen een speciaal programma georganiseerd.

Huiskamerbijeenkomsten

Van tijd tot tijd organiseren enkele regionale contactpersonen huiskamerbijeenkomsten. Deze huiskamerbijeenkomsten worden aangekondigd op deze site en in onze nieuwsbrief ‘Oog in Oog’. Op een kleinschalige, gemoedelijke manier kunt u kennismaken met andere mensen met een oogprothese. Tijdens de koffie en de lunch kunt u ervaringen uitwisselen.

De contacttelefoon

Via de contacttelefoon of één van de regionale contactpersonen kunnen wij regelen dat u een lotgenoot ontmoet. Vooral de mensen die voor een oogverwijderingsoperatie staan, bellen de contacttelefoon voor lotgenotencontact. Wij zoeken dan iemand bij u in de buurt met eenzelfde achtergrond.