Het lidmaatschap bedraagt € 25,- per jaar indien je gebruik maakt van de incassomachtiging. Maak je hier geen gebruik van dan is de contributie € 27,50 per jaar. Veel ziektekostenverzekeringen vergoeden het lidmaatschap van een patiëntenvereniging. Op de website van de CG-raad/NPCF staat een handig overzicht. Klik hier voor het overzicht.

Het lidmaatschapsgeld innen wij bij voorkeur met een automatische incasso. Dit bespaart ons veel administratiekosten. Het machtigingsformulier wordt je toegestuurd. Je kunt op elk gewenst moment de machtiging stopzetten schriftelijk, per e-mail of telefonisch. Eventueel kun je het lidmaatschapsgeld direct overmaken op onze bankrekening nr. NL42 INGB 0005 4496 94 t.n.v. Vereniging OOG in OOG Amsterdam. Let op: het lidmaatschapsgeld bedraagt dan € 27,50.

Opzegtermijn

Het lidmaatschap loopt van 1 januari tot 1 januari. Opzeggingen voor 1 december van ieder jaar.

Automatische incasso

Ben je al lid van onze vereniging en maak je nog geen gebruik van de automatische incasso? De automatische incasso afgeven gaat heel eenvoudig. Je kunt onderstaand formulier invullen en meteen Vereniging OOG in OOG machtigen. Indien je een factuur wenst – sommige zorgverzekeraars vergoeden het lidmaatschap – dan kun je deze opvragen bij de bureaumedewerkers.

Machtiging

  • Hierbij geef ik Vereniging OOG in OOG toestemming voor automatische incasso.
  • Als je het niet eens bent met de afschrijving dan heb je 8 weken de tijd om jouw bank te vragen het bedrag terug te storten. Wil je de machtiging stoppen? Geef dit door via de e-mail of de telefoon.