Tweede Oogcongres groot succes!

Op zaterdag 18 oktober vond in de Utrechtse Jaarbeurs het tweede Nationale Oogcongres plaats voor bijna zeshonderd mensen onder wie enkele (9) van onze leden. Het congres begon in de grote zaal met gesproken verhalen van drie mensen met een oogaandoening.

 

Omgaan met verlies

Aandacht voor verlies Professor Manu Keirse trapte als eerste spreker af met de boeiende lezing ‘Leven met een levend verlies, wat als je ogen het laten afweten’. De Vlaamse klinisch psycholoog en auteur is beroemd vanwege zijn onorthodoxe kijk op omgaan met verlies. Volgens Keirse is verlies van zicht een rouwproces dat niet stopt en gaat het er niet om de beperking te accepteren, maar te leren leven met de beperking. Daarbij is erkenning door de omgeving zeer belangrijk. Keirse pleit er voor dat omgaan met verlies standaard onderdeel wordt van de opleiding tot arts of verpleegkundige. Een uitgebreid interview van radio 509 met prof. Keirse staat op de website www.oogcongres.nl.

 

Oogontsteking

De tweede spreker was professor dr. Martine Jager, verbonden aan de Afdeling Oogheelkunde van het LUMC, hoogleraar Oogheelkunde en specialist in hoornvliesaandoeningen en oogkanker. Tijdens haar lezing gaf ze uitleg over iets dat veel mensen treft: oogontsteking. Oogontstekingen kunnen veroorzaakt worden door virussen, bacteriën, een trauma of auto-immuunziekten en spelen een rol bij veel aandoeningen van het net- en vaatvlies. Martine Jager benadrukt hoe belangrijk het is om ontstekingen beter te leren begrijpen om ze beter te behandelen.

Gevarieerd OOG-middagprogramma

Na de lunch volgde het middagprogramma. In verschillende zalen kon geluisterd worden naar uiteenlopende lezingen, zoals o.a. de invloed van voeding op Macula Degeneratie, het stellen van de diagnose Glaucoom, de inzet van robots bij netvlieschirurgie en uveitis, etc.

 

Lezing ‘De kunst van het kunstoog’

Dit jaar was Vereniging OOG in OOG gevraagd twee lezingen te organiseren op het Oogcongres. We waren dan ook verheugd dat er veel belangstelling van de congresdeelnemers was voor onze onderwerpen. Namens onze vereniging verzorgde Axel Franken, ocularist van het Haags Kunstogen Laboratorium, een presentatie over het vervaardigen van kunstogen. Voor deze lezing hadden 30 personen zich aangemeld. Axel had materiaal meegenomen, als baseball implantaat, conformer en oogprothese, dat in de zaal doorgegeven werd.  Een samenvatting van Axels presentatie kun je via deze link bekijken.

 

Workshop ‘Zien met één oog’

Aansluitend in een grotere zaal verzorgde Thérèse Beemsterboer, orthoptist bij Koninklijke Visio, een workshop voor wel 80 mensen over het zien met één oog. Een samenvatting van de presentatie van Thérèse kun je via deze link bekijken.

 

De drie kwartier die voor iedere presentatie gepland stond vlogen om. De tijd was eigenlijk te kort om op alle vragen die gesteld werden uitvoerig in te gaan. Na afloop konden de deelnemers Axel en Thérèse aanschieten en werd er nog veel nagepraat.

 

Vereniging OOG in OOG kijkt terug op een bijzondere én intensieve dag waarbij de verschillende aspecten van het oog samen kwamen.