Maarten (15) loopt de Vierdaagse voor OOG in OOG

Je kunt zomaar bevangen worden door het vierdaagse virus. Dit gebeurde ook bij Maarten Poldermans uit Arnhem. In 2011 liep hij op de laatste dag een klein stukje met zijn oom en tante mee op de Via Gladiola. En daar gebeurde het… de vonk sprong over. Zijn oom en tante hadden hem toen meteen uitgedaagd en zeiden: “Als jij twaalf bent, dan ga je met ons meewandelen.”

 

Vijf jaar later ging de 12 jarige Maarten oefenen om zijn allereerste Vierdaagse en ook de 100ste vierdaagse van Nijmegen, te kunnen uitlopen. 30 Kilometer, 4 dagen lang, dat was zijn doel in 2016. Samen met zijn oom behaalde hij – zelfs met gemak – de eindstreep. Maarten is nu 14 jaar en zit in 3 havo op het Lorenz Lyceum in Arnhem. Hij woont met zijn ouders en zus Sophie in het zuiden van Arnhem. Maarten zit op voetbal, gaat regelmatig met de mountainbike op pad met zijn vader.

Maarten: “En ik dacht toen: ‘Volgend jaar wil ik weer 30 kilometer lopen.’ Dit jaar is het zover. Hoe mooi zou het zijn als ik kan lopen voor een goed doel. Ik vind het een hele leuke sfeer en kan heel erg genieten van de dingen om me heen. Het enthousiasme van de wandelaars, het is overal gezellig en ik vind het geweldig dat er zoveel toeschouwers zijn die je aanmoedigen. In januari van dit jaar zijn we begonnen met het trainingsprogramma dat opgesteld is door de Vierdaagse organisatie. Mijn eerste wandeling dit jaar was 15 kilometer en dit loopschema wordt steeds verder uitgebouwd. Als voorbereiding gaan we ook met elkaar de Rode Kruis Bloesemtocht en de Mariken van Nieumeghentocht lopen. Het voordeel daarvan is dat ik ook leer om in een grote groep te lopen, met alle drukte die daar bij komt kijken.”

4 x 30 km lopen voor goed doel

“Toen we ons gingen inschrijven bij de Vierdaagse, zag ik dat ik ook voor een goed doel kon lopen, een zogenaamde sponsorloop. Het leek me geweldig dat ik mijn inspanning tijdens het wandelen zou kunnen koppelen aan iets goeds: lopen voor een goed doel. Met een extra doel voor ogen, kan ik die extra stap zetten. Mijn vader zei toen: ‘Is het een idee om voor Vereniging OOG in OOG te gaan lopen?’

Maarten heeft microftalmie

Vroeger waren mijn ouders lid van de vereniging MMOP. Ik ben namelijk geboren met microftalmie en draag zelf een oogprothese in mijn rechteroog. Mijn rechteroog is heel klein en is gestopt met groeien tijdens de zwangerschap. Mijn ouders waren na mijn geboorte op zoek naar informatie over microftalmie en kinderen met een oogprothese. Destijds was er niet heel veel informatie beschikbaar over microf- en anolftalmie. We zagen dat dat nu wel heel anders is. Ik kom al sinds dat ik ongeveer een half jaar oud ben, in de praktijk van Frédèrique Bak en bij Jelmer Remmers. Hier heb ik de laatste keer weer een prachtige oogprothese van gekregen.”

Voorlichtingsboekje voor kinderen

‘’Wat ik heel leuk vind is dat – als ik veel sponsorgeld ophaal – dit ook door Vereniging OOG in OOG voor kinderen ingezet wordt. Vereniging OOG in OOG heeft de grote wens om een boekje te maken om kinderen die een oogprothese krijgen voor te bereiden op een bezoek aan de ocularist. Dat het geld dan voor dit boekje gebruikt gaat worden, vind ik helemaal leuk. Het door mij opgehaalde sponsorgeld wordt dan door de vereniging in een apart potje gestopt en gaat niet aan andere zaken op. Hoe mooi is dat!”

Steun Maarten – steun OOG in OOG

Vereniging OOG in OOG is blij verrast met het initatief van Maarten en omarmen zijn sponsorloop van harte. Het boekje is inderdaad al jarenlang een hele grote wens om ouders en kinderen voor te bereiden op het bezoek aan de ocularist. Een vertellend voorlichtingsverhaal geïllustreerd met mooie tekeningen. Gezien de beperkte subsidiemiddelen hopen we mede hierdoor dat we dit jaar met de productie van het boekje kunnen starten. Vanzelfsprekend gaan wij Maarten de komende maanden volgen bij zijn voorbereidingen en zullen hem ondersteunen met het ophalen van geld voor zijn sponsorloop. Wil je Maarten ook sponsoren en onze vereniging steunen? Klik op deze link en sponsor Maarten en OOG in OOG! Alvast hartelijk dank!

Jaarverslag 2017 verschenen

Het jaar 2017 was voor Vereniging OOG in OOG een actief jaar met volop activiteiten, veel beurzen, drukbezochte bijeenkomsten, veel (online) lotgenotencontact, actieve workshops. Een jaar waarin ook gewerkt werd aan de samenwerking met andere (patiënten)belangenverenigingen.

 

Het jaarverslag 2017 is via deze link te lezen. Hierin is ook het financieel rapport over 2017 opgenomen. Een gedrukt exemplaar kun je opvragen bij onze bureaumedewerkers via info@ver-ooginoog.nl.

Ruim een derde patiënten zieker na medicijnwissel

Medicijnwisselingen als gevolg van het inkoopbeleid van zorgverzekeraars en apothekers zorgen voor onnodige gezondheidsklachten en onrust bij mensen die afhankelijk zijn van hun medicatie. Zo voelt 34% zich zieker of ongezonder na omzetting naar een ander merk van hun vertrouwde medicijn.
Bijna een kwart van de mensen geeft aan hierdoor een extra medisch onderzoek te hebben ondergaan. Dat blijkt uit onderzoek gedaan onder bijna 2.000 patiënten door de Oogvereniging en 13 andere patiëntenorganisaties. De organisaties doen een dringende oproep aan het ministerie van VWS, zorgverzekeraars en apothekers om een einde te maken aan medicijnwisselingen bij bepaalde medicijnen en patiëntengroepen, waaronder mensen met een oogaandoening. 

Bijna een miljoen mensen met een chronische aandoening wordt jaarlijks zonder medische reden op een ander merk medicijn omgezet. Onderzoek van de 14 patiëntenorganisaties wijst uit dat hiervan ongeveer 60% een of meer keer per jaar moet wisselen. Bij bijna 40% is dit zelfs 3 keer of vaker per jaar.

Wisselen van medicijnen

Het wisselen van verschillende merken medicatie is het gevolg van het preferentie- en inkoopbeleid dat al ruim 10 jaar wordt gevoerd door zorgverzekeraars en apothekers. Door het preferentiebeleid vergoeden zorgverzekeraars niet meer het duurdere merkmedicijn, maar vaak een merkloze variant van hetzelfde medicijn. Dat is een medicijn met dezelfde werkzame stof, alleen is dat middel meestal goedkoper. Ook apothekers leveren geregeld deze medicijnen. Door dit beleid zijn de totale kosten aan medicijnen de afgelopen jaren sterk gedaald. De laatste jaren zijn bij veel medicijnen de prijsverschillen echter zo klein, dat de besparing daarop minimaal is.

Gezondheidsklachten

Uit het onderzoek blijkt dat de gevolgen van deze medicatiewisselingen door het inkoopbeleid voor patiënten echter groot zijn. Zij hebben na wisselen meer last van bijwerkingen (40%). Bij bijna drie kwart van de respondenten hadden deze bijwerkingen een negatieve invloed op hun emoties en bij 80% op lichamelijke activiteiten. Zo moest Danielle Bouwmeester de afgelopen jaren al meerdere keren wisselen van merk voor haar migrainemedicatie: “Het andere merk werkte slechter en gaf veel bijwerkingen. Ik heb een gezin, maar ik kon niks meer door het andere medicijn. Omdat ik mijn oude merk niet terugkreeg, moest ik terug naar de neuroloog om weer verschillende medicijnen uit te proberen. Dit zorgde voor veel onzekerheid.” Johanna Langezaal werd voor haar schildklieraandoening ineens overgezet op een ander merk medicatie: “Ik werd verschrikkelijk ziek van het andere merk. Ik moest allerlei onderzoeken in het ziekenhuis ondergaan die achteraf onnodig bleken. Daar ben ik nog steeds woedend over.”

Oogdruppels

Bij glaucoom is het wisselen van medicatie zeer onwenselijk. Bij oogdruppels is het niet bij voorbaat te bewijzen dat een ander middel dezelfde werking heeft (bio-equivalent is). Om te weten of een nieuwe druppel hetzelfde effect heeft is binnen 14 dagen in ieder geval een oogdrukmeting nodig. De kostenbesparing van de goedkopere oogdruppel wordt geheel tenietgedaan door de kosten van een extra oogcontrole. Lees meer over het wisselen van oogdruppels.

Medische noodzaak

Bij het preferentiebeleid is de enige mogelijkheid voor patiënten om toch het oorspronkelijk voorgeschreven merkmedicijn te behouden de vermelding van ‘medische noodzaak’ op het recept. Uit het onderzoek komt ook naar voren dat dit in de helft van de gevallen niet gehonoreerd wordt door de apotheek. Michael Rutgers, directeur Longfonds: “Al jaren ondervinden patiënten ellende van het wisselen van medicijnen door voorkeursbeleid en inkoopbeleid van zorgverzekeraars en apothekers. Maar de problemen die patiënten ondervinden worden nog steeds niet serieus genomen. Het heeft een enorme impact op hun dagelijks leven als het medicijn waarvan ze afhankelijk zijn minder goed zijn werk doet. Daarnaast zien we dat patiënten soms onzeker worden en hun medicijnen verkeerd gaan gebruiken.”

Oproep

Naar aanleiding van de uitkomsten van het onderzoek willen de Oogvereniging en de 13 andere patiëntenorganisaties dat bij bepaalde medicijnen en patiëntengroepen niet mag worden gewisseld van medicatie, omdat het risico op schade aan de gezondheid te groot is. Bij alle andere medicijnen mag er slechts één keer onder strenge voorwaarden worden gewisseld. Daarnaast moet de vermelding ‘medische noodzaak’ op een recept door de zorgverzekeraar en de apotheek gehonoreerd worden. De organisaties willen hierover met het ministerie van VWS en alle betrokken partijen bindende afspraken maken. Daarbij moet optimale zorg voor de patiënt uitgangspunt zijn.

Download rapport

Het rapport Wisselen van medicijnen kunt u via deze link lezen (1 MB)